November 6, 2016
dsc_0036

நல்லூர்க் கந்தசுவாமி கோவில் கந்தசஷ்டி உற்சவம் – திருக்கல்யாணம் 06.11.2016

November 6, 2016
dsc_0480

நல்லூர்க் கந்தசுவாமி கோவில் கந்தசஷ்டி உற்சவம் – சூரன்போர் 05.11.2016 (வீடியோ)

November 5, 2016
dsc_0551

நல்லூர் கந்தசஷ்டி சூரன்போர் 05.11.2016

November 5, 2016
dsc_0630

நல்லூர்க் கந்தசுவாமி கோவில் கந்தசஷ்டி உற்சவம் – சூரன்போர் 05.11.2016

November 5, 2016
dsc_0403

நல்லூர்க் கந்தசுவாமி கோவில் கந்தசஷ்டி உற்சவம் – 5ம் நாள் 04.11.2016(வீடியோ)

November 5, 2016
dsc_0358

நல்லூர்க் கந்தசுவாமி கோவில் சூரன் தலைகாட்டல் – 04.11.2016(வீடியோ)