November 5, 2016
dsc_0403

நல்லூர்க் கந்தசுவாமி கோவில் கந்தசஷ்டி உற்சவம் – 5ம் நாள் 04.11.2016(வீடியோ)

November 5, 2016
dsc_0358

நல்லூர்க் கந்தசுவாமி கோவில் சூரன் தலைகாட்டல் – 04.11.2016(வீடியோ)

November 4, 2016
dsc_0403

நல்லூர்க் கந்தசுவாமி கோவில் கந்தசஷ்டி உற்சவம் – 5ம் நாள் 04.11.2016

November 4, 2016
dsc_0315

நல்லூர்க் கந்தசுவாமி கோவில் சூரன் தலைகாட்டல் – 04.11.2016

November 4, 2016
dsc_0249

நல்லூர்க் கந்தசுவாமி கோவில் கந்தசஷ்டி உற்சவம் – 4ம் நாள் 03.11.2016(வீடியோ)

November 3, 2016
dsc_0265

நல்லூர்க் கந்தசுவாமி கோவில் கந்தசஷ்டி உற்சவம் – 4ம் நாள் 03.11.2016