dsc_1400
நல்லூர்க் கந்தசுவாமி கோவில் கந்தசஷ்டி உற்சவம் – 5ம் நாள் 16.11.2015
October 30, 2016
dsc_1483
நல்லூர்க் கந்தசுவாமி கோவில் கந்தசஷ்டி உற்சவம் – சூரன்போர் 17.11.2015
October 30, 2016

நல்லூர் கந்தசஷ்டி 5ம் நாள் – 16.11.2015

nallur