நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் வருடாந்த மகோற்சவ விஞ்ஞாபனம் – 2020
June 30, 2020

Nallur Kandaswamy Temple – High Festival – 2020