யாழ்.வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் வருடாந்த மகோற்சவ விஞ்ஞாபனம் – 2018
June 3, 2018
யாழ்.வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் கொடியேற்றம் – 04.06.2018
June 4, 2018

யாழ்.வண்ணை ஸ்ரீ வீரமாகாளி அம்மன் கோவில் கொடியேற்றம் – 04.06.2018