நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் கந்தசஷ்டி உற்சவம் – 5ம் நாள்(மாலை) 09.11.2021
November 9, 2021
நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் சூரசம்ஹாரம் – 10.11.2021
November 10, 2021

நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் கந்தசஷ்டி உற்சவம் – 6ம் நாள்(காலை) 10.11.2021