நல்லூர் கந்தசஷ்டி 3ம் நாள் – 14.11.2015
October 30, 2016
நல்லூர் கந்தசஷ்டி 4ம் நாள் – 15.11.2015
October 30, 2016

நல்லூர்க் கந்தசுவாமி கோவில் கந்தசஷ்டி உற்சவம் – 4ம் நாள் 15.11.2015

dsc_1126 dsc_1129 dsc_1134 dsc_1143 dsc_1149 dsc_1151 dsc_1152 dsc_1157 dsc_1160 dsc_1162 dsc_1165