நல்லூர்க் கந்தசுவாமி கோவில் கந்தசஷ்டி உற்சவம் – 3ம் நாள் 14.11.2015
October 30, 2016
நல்லூர் கந்தசஷ்டி 3ம் நாள் – 14.11.2015
October 30, 2016

நல்லூர் கந்தசஷ்டி 2ம் நாள் – 13.11.2015