திருவிழா

August 1, 2022

நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் வைரவர் சாந்தி உற்சவம் – 01.08.2022

                                 
August 1, 2022

நல்லைக் கந்தனுக்கு கொடிச்சீலை கையளிக்கும் நிகழ்வு – 01.08.2022

                                                 
July 24, 2022

நல்லூர் கந்தனின் காளாஞ்சி கையளிக்கும் நிகழ்வு – 24.07.2022

வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலயத்தின் வருடாந்தப் பெருந்திருவிழாவை முன்னிட்டு கொடிச்சீலை வடிவமைப்பாளர்களிடம் காளாஞ்சி கையளிக்கும் நிகழ்வு இன்று(24.07.2022) காலை இடம்பெற்றது. வள்ளியம்மை திருக்கல்யாணப் படிப்புடன் பந்தற்கால் நாட்டுதல் நடைபெற்று பாரம்பரிய முறைப்படி கொடிச்சீலை […]
September 8, 2021

நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் வைரவர் உற்சவம் – 08.09.2021

                 
September 7, 2021

நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் பூங்காவனம் – 07.09.2021

                                   
September 7, 2021

நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் மகோற்சவ ‘வள்ளி காந்தர்வ விவாகம்’ – 07.09.2021

தினைப்புலத்தில் காவல் புரியும் வள்ளியை காந்தர்வ மணம் செய்ய அண்ணண் ஆனைமுகன் உதவியுடன் முருகப்பெருமான் எழுந்தருளும் உற்சவம் – 07.09.2021                
September 6, 2021

நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் கொடியிறக்கம் – 06.09.2021

                                                    […]
September 6, 2021

நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் தீர்த்தத்திருவிழா – 06.09.2021

                                         
September 5, 2021

நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் 24ம் திருவிழா(மாலை) – 05.09.2021

               
September 5, 2021

நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் இரதாரோஹணம்(பச்சை சாற்றல்) – 05.09.2021

               
September 5, 2021

நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் தேர்த்திருவிழா – 05.09.2021

                                   
September 4, 2021

நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் 23ம் திருவிழா(மாலை) – 04.09.2021

                 

கந்தசஷ்டி

November 14, 2018

நல்லூர் சூரசங்காரம் – 13.11.2018

November 12, 2018

நல்லூர் கந்தசஷ்டி உற்சவம் – 5ம் நாள் 12.11.2018

November 12, 2018

நல்லூர் சூரன் தலைகாட்டல் – 12.11.2018

November 11, 2018

நல்லூர் கந்தசஷ்டி உற்சவம் – 4ம் நாள் 11.11.2018

November 10, 2018

நல்லூர் கந்தசஷ்டி உற்சவம் – 3ம் நாள் 10.11.2018

November 9, 2018

நல்லூர் கந்தசஷ்டி உற்சவம் – 2ம் நாள் 09.11.2018

November 8, 2018

நல்லூர் கந்தசஷ்டி உற்சவம் – 1ம் நாள் 08.11.2018

November 6, 2018

நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் கந்தசஷ்டி உற்சவம் – 2018

October 26, 2017

நல்லூர் கந்தசஷ்டி திருக்கல்யாணம் – 26.10.2017

October 25, 2017

நல்லூர் சூரசங்காரம் – 25.10.2017

October 24, 2017

நல்லூர் சூரன் தலைகாட்டல் – 24.10.2017

October 23, 2017

நல்லூர் கந்தசஷ்டி 4ம் நாள் – 23.10.2017

ஏனைய உற்சவங்கள்