நல்லூர் கற்பூரத் திருவிழா – 22.05.2017
May 22, 2017
நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் ஶ்ரீ ஷண்முக இராஜ கோபுர புனராவர்த்தன மஹா கலசாபிஷேகம் – 07.06.2017
June 7, 2017

நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் கற்பூரத் திருவிழா – 22.05.2017 (Video)